Bảo hiểm lao động xã hội năm 2017 có gì mới?

blank 67

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà các quy định về bảo hiểm luôn là điều mà người lao động, Doanh nghiệp, các tổ chức quan tâm khi chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Bài viết dưới đây, Khánh Bình chia sẻ đến bạn đọc những điểm mới về Bảo hiểm xã hội năm 2017.

    • Mức đóng bảo hiểm xã hội

Do vẫn chưa có quy định thay thế về mức đóng bảo hiểm xã hội nên mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 vẫn theo quy định tại quyết định 959/QĐ-BHXH. Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 cụ thể như sau:

– Theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì tỷ lệ đóng BHXH là 26%. Trong đó người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 18% (trong đó 3% vào quỹ ốm đau – thai sản; 1% vào quỹ Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

– Theo quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì tỷ lệ đóng BHYT là 4,5% (trong đó người lao động đóng 1,5%, người sử dụng lao động đóng 3%).

– Theo quy định của Luật Việc làm thì tỷ lệ đóng BHTN là 2% (trong đó người lao động đóng 1%, người sử dụng lao động đóng 1% tiền lương tháng), ngoài ra ngân sách nhà nước trung ương hỗ trợ tối đa không quá 1% tiền lương tháng đóng BHTN.

– Như vậy, nếu không tính phần ngân sách nhà nước hỗ trợ thì tổng tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2017 theo văn bản quy định hiện hành là 32,5%, trong đó đơn vị sử dụng lao động đóng 22%, người lao động đóng 10,5% tiền lương tháng.

    • Khai bảo hiểm xã hội điện tử sẽ sớm hoàn thiện trong năm 2017

Cùng với công cuộc cải cách hành chính nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng, việc khai bảo hiểm xã hội điện tử là một bàn đạp để ngành bảo hiểm xã hội có thể quản lý bảo hiểm điện toán vào năm 2020

Khai báo bảo hiểm điện tử là chương trình đã được cơ quan bảo hiểm xã hội áp dụng từ cuối năm 2016 và đã được phổ biến cho các doanh nghiệp, tổ chức, người lao động. Trong năm 2017 mục tiêu là vận động người tham gia bảo hiểm tham gia xã hội hóa bảo hiểm xã hội điện tử.

Bạn có thể xem thêm bài viết về tư vấn hợp đồng tham gia BHXH để hiểu rõ chi tiết.

 Trả lời