blank 43

KÊ KHAI BAN ĐẦU CHO NGƯỜI VIỆT NAM:(Kê khai theo VPĐD , Thời gian thụ lý 7 ngày làm việc)

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân (mẫu 01/ĐK-TNCN) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

Tờ khai thuế TNCN (Mẫu số 02/KK-TNCN) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

Bảng kê chi tiết thu nhập thường xuyên (theo mẫu)

CMND (01 bản pho to)

Hợp đồng lao động (01 bản pho to đóng dấu treo và giáp lai của VPĐD)

blank

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 16/ĐK-TNCN) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC) (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh)

Lưu ý:

– Nộp bảng kê khai thu nhập thường xuyên và nộp thuế vào NSNN chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh thu nhập.

– Nhận thông báo thuế tại Cục Thuế.

– Thủ tục kê khai ban đầu cho cá nhân mới bắt đầu làm việc.

KÊ KHAI BAN ĐẦU CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: (Dùng cho cá nhân là người nước ngoài mới phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN làm việc tại VPĐD , Thời gian thụ lý 5 ngày làm việc)

Giấy phép thành lập VPĐD (01 bản pho to)

Tờ khai thuế TNCN (Mẩu số 02/KK-TNCN) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

Tờ khai đăng ký nộp thuế (Mẩu Số 2B/TNTX) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẩu số 07/KK-TNCN) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

Mẩu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẩu 16/ĐK-TNCN) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC) (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh và chỉ áp dụng đối với cá nhân cư trú)

Hộ chiếu ( 01 bản pho to)

Thư bổ nhiệm (1 bản chính và 1 bản dịch tiếng việt có công chứng) hoặc hợp đồng lao động (1 bản chính hoặc 1 bản sao y của cơ quan có thẩm quyền)

Hợp đồng thuê căn hộ tại Việt Nam (1 bản pho to có đóng dấu treo và giáp lai của VPĐD)

Thư xác nhận thu nhập

Nếu ủy quyền cho người khác kê khai phải có giấy ủy quyền và CMND pho to của người được ủy quyền.

Công Ty Cổ Phần Khánh Bình
Địa chỉ: Phòng 21 – A6, Số 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3941 1888 – Hotline: Giám đốc Trần Thị Phương 090 146 7457.
Emailkhanhbinh@khanhbinh.vn
Websitewww.khanhbinh.vn / www.dichvuketoan.vn/www.tuvanluat.vnerror: Content is protected !!