DỊCH VỤ GIẤY PHÉP VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU

blank 12
blank 12
Chúng tôi có thể giúp được gì bạn?

Liên hệ với chúng tôi tại văn phòng Tư vấn gần bạn nhất hoặc gửi yêu cầu trực tuyến..

Biết đến KHÁNH BÌNH qua lời giới thiệu của đối tác, và đến bây giờ hơn 4 năm làm việc cùng KHÁNH BÌNH tôi hài lòng về cách phục vụ của KHÁNH BÌNH. Kịp thời, nhanh chóng, chính xác là những gì mà KHÁNH BÌNH mang lại cho công ty chúng tôi. Chúc KHÁNH BÌNH ngày một phát triển!

blank
Anh Hoàng
Giám đốc công ty

I. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO HỢP ĐỒNG TẠI TP.HCM

II. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP  KINH DOANH VẬN TẢI VÀ BIỂN HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH TẠI TP.HCM

III. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CÔNG – TEN – NƠ TẠI TP.HCM

IV. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE Ô TÔ CHỞ KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

V. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VÀ PHÙ HIỆU XE TẢI

VI. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE TRUNG CHUYỂN HÀNH KHÁCH TẠI TP.HCM

VII. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI NGƯỜI NỘI BỘ TẠI TP.HCM

 

I. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO HỢP ĐỒNG TẠI TP.HCM

Xe vận tải hành khách theo hợp đồng.
Xe vận tải hành khách theo hợp đồng.

1. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vận tải khách theo hợp đồng (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

Xe vận tải hành khách theo hợp đồng.
Xe vận tải hành khách theo hợp đồng.

2. Dịch vụ xin cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách theo hợp đồng (02 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

Vận tải hành khách theo hợp đồng.
Vận tải hành khách theo hợp đồng.

 

II. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP  KINH DOANH VẬN TẢI VÀ BIỂN HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH TẠI TP.HCM

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải và biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch tại TP.HCM.
Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải và biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch tại TP.HCM.

1. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vận tải khách du lịch (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (như hình bên) đến Sở GTVT TP.HCM (cấp phép trong thời hạn 05 ngày).
Nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở GTVT TP.HCM thông báo đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vận tải khách du lịch (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM.
Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vận tải khách du lịch (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM.

2. Dịch vụ xin cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch (10 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

Dịch vụ xin cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch (10 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM.
Dịch vụ xin cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch (10 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM.

* Đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Giao thông vận tải TP.HCM;

* Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch) TP.HCM.

* Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch) tổ chức kiểm tra phương tiện và có văn bản trả lời.

* Trong thời hạn tối đa là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch) hoặc kể từ ngày hết thời gian quy định xin ý kiến, Sở Giao thông vận tải tổ chức cấp biển hiệu xe vận tải khách du lịch.

 

III. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CÔNG – TEN – NƠ TẠI TP.HCM

1. Quy định đối với vân tải hàng hóa bằng công – ten – nơ

Quy định đối với vân tải hàng hóa bằng công – ten – nơ.
Quy định đối với vân tải hàng hóa bằng công – ten – nơ.

2. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten - nơ (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM.
Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM.

* Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến Sở GTVT TP.HCM (cấp phép trong thời hạn 05 ngày).

* Nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở GTVT TP.HCM thông báo đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

3. Dịch vụ xin phù hiệu kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ (02 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

Dịch vụ xin phù hiệu kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten - nơ (02 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM.
Dịch vụ xin phù hiệu kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ (02 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM.

 

IV. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE Ô TÔ CHỞ KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

van-tai-xe-o-to-cho-khach-theo-tuyen-co-dinh-11. Điều kiện xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chở khách theo tuyến cố định

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chở khách theo tuyến cố định.
Điều kiện xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chở khách theo tuyến cố định.

2. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chở khách theo tuyến cố định (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

a. Đơn vị kinh doanh vận tải phải là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh vận tải hành khách.

b. Đơn vị chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh; Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao có chứng thựcvăn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải; Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao; Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải gửi đến Sở GTVT TP.HCM (cấp phép trong thời hạn 05 ngày).

c. Nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở GTVT TP.HCM thông báo đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chở khách theo tuyến cố định (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM.
Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chở khách theo tuyến cố định (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM.

3. Dịch vụ xin phù hiệu vận tải bằng xe ô tô chở khách theo tuyến cố định (02 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

Sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và đơn vị kinh doanh vận tải đã đáp ứng đầy đủ các quy định về thiết bị giám sát hành trình thì đơn vị được Sở GTVT TP.HCM cấp phù hiệu.

Hồ sơ bao gồm:

* Giấy đề nghị cấp phù hiệu;

* Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực:

– Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

– Giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải;

– Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông vận tải nơi nhận hồ sơ phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký.

* Cung cấp tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình.

Kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc Sở GTVT TP.HCM cấp phù hiệu cho đơn vị kinh doanh vận tải.

Dịch vụ xin phù hiệu vận tải bằng xe ô tô chở khách theo tuyến cố định (02 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM.
Dịch vụ xin phù hiệu vận tải bằng xe ô tô chở khách theo tuyến cố định (02 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM.

 

V. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VÀ PHÙ HIỆU XE TẢI

A. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI HÀNG HÓA CÓ TRỌNG TẢI THIẾT KẾ TỪ 10 TẤN TRỞ LÊN TẠI TP.HCM

1. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên tại TP.HCM

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên tại TP.HCM.
Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên tại TP.HCM.

Theo điều 11, 20 nghị định 86/2014/NĐ-CPtrước ngày 01/01/2016 xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên phải được cấp Giấy phép kinh doanh và được gắn phù hiệu “XE TẢI”.

2. Dịch vụ xin phù hiệu vận tải bằng xe ô tô vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên (02 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

Sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và đơn vị kinh doanh vận tải đã đáp ứng đầy đủ các quy định về thiết bị giám sát hành trình thì đơn vị được Sở GTVT TP.HCM cấp phù hiệu.

Hồ sơ bao gồm:

* Giấy đề nghị cấp phù hiệu;

* Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực:

– Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

– Giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải;

– Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông vận tải nơi nhận hồ sơ phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký.

* Cung cấp tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình.

Kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc Sở GTVT TP.HCM cấp phù hiệu cho đơn vị kinh doanh vận tải.

B. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI HÀNG HÓA CÓ TRỌNG TẢI THIẾT KẾ TỪ 07 TẤN ĐẾN DƯỚI 10 TẤN TẠI TP.HCM

Dịch vụ xin giấy phép, phù hiệu xe vận tải 7 -10 tấn
Dịch vụ xin giấy phép, phù hiệu xe vận tải 7 -10 tấn

Theo điều 11, 20 nghị định 86/2014/NĐ-CP trước ngày 01/07/2016 xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ07 tấn đến dưới 10 tấn phải được cấp Giấy phép kinh doanh và được gắn phù hiệu “XE TẢI”.

1. Dịch vụ xin giấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

* Đơn vị kinh doanh vận tải phải là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh vận tải hàng hóa.

* Đơn vị chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

– Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Gửi đến Sở GTVT TP.HCM (cấp phép trong thời hạn 05 ngày).

* Nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở GTVT TP.HCM thông báo đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

2. Dịch vụ xin phù hiệu vận tải bằng xe ô tô vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn (02 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

Sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và đơn vị kinh doanh vận tải đã đáp ứng đầy đủ các quy định về thiết bị giám sát hành trình thì đơn vị được Sở GTVT TP.HCM cấp phù hiệu.

Hồ sơ bao gồm:

* Giấy đề nghị cấp phù hiệu;

* Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực:

– Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

– Giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải;

– Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông vận tải nơi nhận hồ sơ phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký.

* Cung cấp tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình.

Kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc Sở GTVT TP.HCM cấp phù hiệu cho đơn vị kinh doanh vận tải.

C. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI HÀNG HÓA CÓ TRỌNG TẢI THIẾT KẾ TỪ 3,5 TẤN ĐẾN DƯỚI 07 TẤN TẠI TP.HCM

Xin giấy phép và phù hiệu xe tải từ 3.5 - 7 tấn
Xin giấy phép và phù hiệu xe tải từ 3.5 – 7 tấn

Theo điều 11, 20 nghị định 86/2014/NĐ-CP trước ngày 01/01/2017xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kếtừ 3,5 tấn đến dưới 07 tấnphải được cấp Giấy phép kinh doanh và được gắn phù hiệu “XE TẢI”.

1. Dịch vụ xin giấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

* Đơn vị kinh doanh vận tải phải là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh vận tải hàng hóa.

* Đơn vị chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh; Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải; Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; gửi đến Sở GTVT TP.HCM (cấp phép trong thời hạn 05 ngày).

* Nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở GTVT TP.HCM thông báo đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

2. Dịch vụ xin phù hiệu vận tải bằng xe ô tô vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn (02 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

Sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và đơn vị kinh doanh vận tải đã đáp ứng đầy đủ các quy định về thiết bị giám sát hành trình thì đơn vị được Sở GTVT TP.HCM cấp phù hiệu.

Hồ sơ bao gồm:

* Giấy đề nghị cấp phù hiệu;

* Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực:

– Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

– Giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải;

– Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông vận tải nơi nhận hồ sơ phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký.

* Cung cấp tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình.

Kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc Sở GTVT TP.HCM cấp phù hiệu cho đơn vị kinh doanh vận tải.

D. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI HÀNG HÓA CÓ TRỌNG TẢI THIẾT KẾ DƯỚI 3.5 TẤN TẠI TP.HCM

Theo điều 11, 20  nghị định 86/2014/NĐ-CP trước ngày 01/07/2018 xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3.5 tấn phải được cấp Giấy phép kinh doanh và được gắn phù hiệu “XE TẢI”.

Xin giấy phép và phù hiệu xe tải dưới 3.5 tấn
Xin giấy phép và phù hiệu xe tải dưới 3.5 tấn

1. Dịch vụ xin giấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3.5 tấn (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

* Đơn vị kinh doanh vận tải phải là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh vận tải hàng hóa.

* Đơn vị chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh; Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải; Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; gửi đến Sở GTVT TP.HCM (cấp phép trong thời hạn 05 ngày).

* Nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở GTVT TP.HCM thông báo đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

2. Dịch vụ xin phù hiệu vận tải bằng xe ô tô vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3.5 tấn (02 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

Sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và đơn vị kinh doanh vận tải đã đáp ứng đầy đủ các quy định về thiết bị giám sát hành trình thì đơn vị được Sở GTVT TP.HCM cấp phù hiệu.

Hồ sơ bao gồm:

* Giấy đề nghị cấp phù hiệu;

* Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực:

– Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

– Giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải;

– Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông vận tải nơi nhận hồ sơ phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký.

* Cung cấp tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình.

Kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc Sở GTVT TP.HCM cấp phù hiệu cho đơn vị kinh doanh vận tải.

 

VI. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE TRUNG CHUYỂN HÀNH KHÁCH TẠI TP.HCM

Xin giấy phép kinh doanh và phù hiệu xe trung chuyển
Xin giấy phép kinh doanh và phù hiệu xe trung chuyển

1. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe trung chuyển hành khách (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

* Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu bao gồm:

– Giấy đề nghị cấp phù hiệu.

– Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Bản sao công bố tuyến, chấp thuận khai thác tuyến của cơ quan quản lý tuyến.

* Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở GTVT TP.HCM cấp phép trong 05 ngày

2. Dịch vụ xin cấp phù hiệu xe trung chuyển hành khách (02 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

* Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải.

– Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

* Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở GTVT TP.HCM cấp phép trong 02 ngày.

 

VII. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU XE Ô TÔ VẬN TẢI NGƯỜI NỘI BỘ TẠI TP.HCM

1. Quy định về vận tải người nội bộ

Giấy phép kinh doanh và phù hiệu xe ô tô vận tải người nội bộ
Giấy phép kinh doanh và phù hiệu xe ô tô vận tải người nội bộ
Giấy phép kinh doanh và phù hiệu xe ô tô vận tải người nội bộ
Giấy phép kinh doanh và phù hiệu xe ô tô vận tải người nội bộ

2. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vận tải người nội bộ (05 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

* Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

– Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

* Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở GTVT TP.HCM cấp phép trong 05 ngày

3. Dịch vụ xin cấp phù hiệu xe ô tô vận tải người nội bộ (02 ngày) tại Sở GTVT TP.HCM

* Hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị cấp phù hiệu

– Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp), Giấy đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

* Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở GTVT TP.HCM cấp phép trong 02 ngày


van-tai-hang-hoa-co-trong-tai-thiet-ke-tu-10-tan-tro-len-1

THÔNG TIN LIÊN H
Công Ty C Phn Khánh Bình
Đa ch: Phòng 21 – A6, Số 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
Đin thoi: 08.3941 1888 – Hotline: LS.Thuận 090 355 4566
Emailkhanhbinh@khanhbinh.vn
Websitewww.khanhbinh.vn / www.dichvuketoan.vn/www.tuvanluat.vn