BÁO CÁO, KÊ KHAI THUẾ CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

32

Kê khai hoạt động bang đầu

Kê khai hoạt động bang đầu

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Sau khi được Sở công thương cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế. Hồ sơ đăng ký mã số thuế gồm có:

– Tờ khai đăng ký thuế (Theo mẫu 01-ĐK-TCT trong thông tư 95/2016/TT-BTC)

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện (Bản sao có chứng thực)

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

Lưu ý:

– Trong vòng 07 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đâị diện, văn phòng đại diện phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế. Nếu quá thời hạn trên văn phòng đại diện sẽ bị xử phạt hành chính.

MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài chỉ phải thực hiện nộp thuế Thu nhập cá nhân cho người đứng đầu văn phòng đại diện và các nhân viên của văn phòng đại diện.

Lưu ý: Đối với trường hợp người đứng đầu văn phòng đại diện và nhân viên của văn phòng đại diện chưa có mã số thuế thu nhập cá nhân, văn phòng đại diện sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp mã số thuế thu nhập cá nhân cho những người này.

– Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-ĐK-TCT (Thông tư số 80/2012/TT-BTC).

– Bản sao CMND hoặc hộ chiếu (1 bản pho to)

Kê khai thuế và lao động

Kê khai thuế và lao động

KÊ KHAI BAN ĐẦU CHO NGƯỜI VIỆT NAM:(Kê khai theo VPĐD , Thời gian thụ lý 7 ngày làm việc)

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân (mẫu 01/ĐK-TNCN) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

Tờ khai thuế TNCN (Mẫu số 02/KK-TNCN) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

Bảng kê chi tiết thu nhập thường xuyên (theo mẫu)

CMND (01 bản pho to)

Hợp đồng lao động (01 bản pho to đóng dấu treo và giáp lai của VPĐD)

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 16/ĐK-TNCN) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC) (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh)

Lưu ý:

– Nộp bảng kê khai thu nhập thường xuyên và nộp thuế vào NSNN chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh thu nhập.

– Nhận thông báo thuế tại Cục Thuế.

– Thủ tục kê khai ban đầu cho cá nhân mới bắt đầu làm việc.

KÊ KHAI BAN ĐẦU CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: (Dùng cho cá nhân là người nước ngoài mới phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN làm việc tại VPĐD , Thời gian thụ lý 5 ngày làm việc)

Giấy phép thành lập VPĐD (01 bản pho to)

Tờ khai thuế TNCN (Mẩu số 02/KK-TNCN) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

Tờ khai đăng ký nộp thuế (Mẩu Số 2B/TNTX) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẩu số 07/KK-TNCN) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

Mẩu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẩu 16/ĐK-TNCN) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC) (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh và chỉ áp dụng đối với cá nhân cư trú)

Hộ chiếu ( 01 bản pho to)

Thư bổ nhiệm (1 bản chính và 1 bản dịch tiếng việt có công chứng) hoặc hợp đồng lao động (1 bản chính hoặc 1 bản sao y của cơ quan có thẩm quyền)

Hợp đồng thuê căn hộ tại Việt Nam (1 bản pho to có đóng dấu treo và giáp lai của VPĐD)

Thư xác nhận thu nhập

Nếu ủy quyền cho người khác kê khai phải có giấy ủy quyền và CMND pho to của người được ủy quyền.

QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

KÊ KHAI HÀNG THÁNG:

1.Đối với cá nhân kê khai thuế thông qua văn phòng đại diện:

– Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02/KK-TNCN) (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

– Bảng kê chi tiết thu nhập thường xuyên (theo mẫu)

Đối với cá nhân kê khai thuế trực tiếp:

– Tờ khai thuế TNCN (mẫu 07/KK-TNCN Theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

KÊ KHAI HÀNG NĂM:

Đối với văn phòng đại diện:

– Định kỳ trước ngày 31/01 hàng năm phải nộp Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện (mẫu BC-1 theo Thông tư 11/2016-TT-BCT)

– Trước ngày 31/03 hàng năm phải nộp quyết toán thuế TNCN .

– Bảng kê chi tiết thu nhập thường xuyên (theo mẫu)

Đối với cá nhân kê khai thuế trực tiếp:

– Tờ khai thuế TNCN (mẫu 07/KK-TNCN Theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

GIẢI THỂ, CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP VPĐD

GIẢI THỂ, CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP VPĐD

GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Công ty Khánh Bình cung cấp dịch vụ giải thể văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty sẽ đại diện Văn phòng làm việc với các cơ quan ban ngành hoàn tất các hồ sơ thủ tục liên quan đến việc giải thể văn phòng đại diện.

CẤP MỚI, GIA HẠN GIẤY PHÉP VPĐD:

Điều kiện để công ty có thể thành lập VPĐD thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Để công ty có thể thành lập một VPĐD tại Việt Nam thì cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Công ty được thành lập hợp pháp theo pháp luật của quốc gia sở tại;

Đã hoạt động ít nhất một năm kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký;

Giấy phép kinh doanh vẫn còn giá trị ít nhất một năm tính đến ngày nộp hồ sơ;

(Điều 7 NĐ 07/2016)

Hồ sơ thủ tục

Hồ sơ thành lập VPĐD nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

Đơn đề nghị cấp phép thành lập VPĐD (Mẫu MĐ-1 TT 11/2016 TT-BTC)

Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của công ty (Phải được dịch và hợp pháp hóa lãnh sự);

Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD do người đại diện có thẩm quyền của công ty ký;

Bản sao báo cáo tài chính đã qua kiểm toán hoặc xác nhận tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế (Phải được dịch và hợp pháp hóa lãnh sự)

Bản sao hộ chiếu/CMND/CCCD đối với người Việt Nam hoặc bản sao hộ chiếu đối với người nước ngoài làm người đứng đầu VPĐD ;

Bản sao biên bản thuê địa điểm làm trụ sở VPĐD ;

Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất nơi đặt VPĐD.

Nộp hồ sơ tại Sở công thương tỉnh/thành phố.

Lệ phí: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

(Điều 12 NĐ 07/2016)

Thời gian cấp giấy phép VPĐD: thời hạn hiệu lực của giấy phép VPĐD là 5 năm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

Công Ty Cổ Phần Khánh Bình
Địa chỉ: Phòng 21 – A6, Số 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3941 1888 – Hotline: LS.Thuận 090 355 4566
Emailkhanhbinh@khanhbinh.vn
Websitewww.khanhbinh.vn / www.dichvuketoan.vn/www.tuvanluat.vn