Tiền lương Giám đốc DNTN, giám đốc Công ty TNHH MTV ĐƯỢC trừ khi xác định thuế TNDN

blank 12

Hỏi:

Tôi đang có dự định thành lập DNTN hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để kinh doanh. Tôi nghe nói tiền lương của chủ DNTN/chủ sở hữu công ty vừa là giám đốc sẽ không được tính vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp có đúng hay không?

blankTrả lời:

Dựa trên câu hỏi của bạn, Luật Nghiệp Thành xin được tư vấn như sau:

Luật thuế TNDN sửa đổi 2013 Điều 1.5.i quy định: Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

NĐ 218/2013 Điều 9.2.m quy định: Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ), thù lao trả cho thành viên sáng lập doanh nghiệp mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

TT 96/2015/TT-BTC Điều 4. Quy định: Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

Luật không có câu “Tiền lương chủ công ty TNHH MTV” nhưng khi xuống Nghị định và Thông tư thì có quy định.

Vấn đề đặt ra là nếu Chủ DNTN, Chủ sở hữu công ty TNHH MTV cũng đồng thời là Giám đốc tham gia điều hành DNTN/công ty hoặc thuê người khác làm Giám đốc công ty thì tiền tiền lương, tiền công của giám đốc DNTN/công ty TNHH MTV được xem là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN?

Doanh nghiệp cần phân biệt rõ chức danh Chủ DNTN/Chủ sở hữu công ty TNHH MTN và Giám đốc DNTN/công ty TNHH MTV. Ở đây Bộ Tài Chính đã tách hai khái niệm này vì Giám đốc chính là người trược tiếp quản lý điều hành công ty, còn chủ DNTN/chủ sở hữu công ty TNHH MTV là người bỏ tiền để thành lập, định hướng hoạt động của công ty.

Giám đốc có làm việc hàng ngày cho doanh nghiệp nên được nhận lương hàng tháng theo pháp luật lao động. Các điều luật trích trên đều không loại trừ tiền lương của chức danh GIÁM ĐỐC. Do đó, tiền lương của giám đốc doanh nghiệp tư nhân hay giám đốc công ty TNHH MTV đều ĐƯỢC đưa vào chi phí khi xác định thuế TNDN.    

P/s: Một số ý kiến bổ sung ngoài sự kiện chính:

– Thực tế vấn đề tiền lương của giám đốc DNTN/Cty TNHH MTV nhiều kế toán và cả Thuế đều loại khi xác định thuế TNDN là do nhầm lẫn khi đọc không kỹ điều luật và hiểu sai luật; ngay cả để tư duy 1 cá nhân làm chủ DN (chủ DNTN, chủ sở hữu công ty TNHH MTV) nên dễ ăn gian đưa vào chi phí làm suy nghĩ của mình cũng chủ quan. Chính tôi hành nghề trong lĩnh vực thuế và luật cũng phạm sai lầm này cho đến t/g gần đây mới tự phát hiện ra.

– Rất nhiều cơ quan thuế cũng ra công văn hướng dẫn là loại chi phí tiền lương này nên nhiều kế toán nghe theo. Theo tôi biết, trình độ chuyên môn của một số cán bộ thuế cũng hạn chế, họ ở “tầng trên, bên trong CQT”, vì vậy hiểu về sự kiện là các chức danh cơ cấu quản lý trong doanh nghiệp cũng mơ hồ, nhưng lại được trao “thượng phương bảo kiếm”, nên áp đặt theo sự hiểu biết cảm tính của họ. Cũng chủ đề này tháng 3/2015  khi 1 công ty Luật ở Sài Gòn gửi Cục thuế TP kèm theo công văn 4568/TCT-TNCN ngày 16/10/2014 của Tổng cục thuế là chấp nhận chi phí lương giám đốc công ty TNHH MTV, vậy mà công văn trả lời số 2509/CT-TTHT ngày 23/03/2015 của Cục Thuế TP.HCM lại loại trừ chi phí tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV khi xác định thuế TNDN.

– Vấn đề tiền lương của giám đốc DNTN/Công ty TNHH MTV do chính người đó làm chủ DN/chủ sở hữu: tiền lương là khoản thu nhập giám đốc nhận được hàng tháng ghi nhận sức lao động của doanh nghiệp trả cho giám đốc kể cả khi DN đang kinh doanh lỗ; nó khác với việc chủ DNTN/chủ sở hữu lấy lợi nhuận sau thuế ra dùng (thường chỉ sau 1 năm tài chính nếu có lợi nhuận).

– Ai sẽ là người ký hợp đồng lao động với giám đốc DNTN/Công ty TNHH MTV khi giám đốc đó cũng đồng thời là chủ DNTN/Chủ sở hữu công ty TNHH MTV? Theo điều 141.3 Bộ luật dân sự 2015 thì 1 người không được đại diện 2 bên để thực hiện 1 giao dịch. Do đó chủ DNTN/chủ công ty TNHH MTV phải ủy quyền cho 1 người khác thay mặt đại diện người sử dụng lao động của DNTN/Công ty TNHH MTV ký hợp đồng lao động với giám đốc DNTN/Công ty TNHH MTV.

Trên đây là nội dung tư vấn về tiền lương của Giám đốc DNTN hay Giám đốc công ty TNHH MTV đều ĐƯỢC xem là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN và một số vấn đề có liên quan.

 

Khánh Bình – Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi góp ý bổ sung.

Biên tập: Luật sư Thuận.Trả lời