Quy định kinh doanh vận tải

blank 15
Hỏi : Thưa luật sư, tôi là chủ doanh nghiệp vận tải hàng hóa, sắp tới có Thanh tra bộ GTVT thanh tra công ty vận tải của chúng tôi. Xin luật sư tư vấn giúp tôi những quy định liên quan đến ngành để chúng tôi có sự chuẩn bị tốt trong đợt thanh tra này. Xin cảm ơn!  

21

Luật sư tư vấn:

Chào anh/ chị!

Theo điều 51, 52, 53 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô quy định như sau:

Quy định kinh doanh vận tải
Quy định kinh doanh vận tải


Ngoài ra đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải:

> Có Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

> Có và thực hiện đúng phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

> Xây dựng và áp dụng quy trình quản lý an toàn giao thông. Thực hiện quy định về tập huấn nghiệp vụ cho người điều hành vận tải và lái xe;

> Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơn vị để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Thời gian lưu trữ tối thiểu 03 năm.

Chúc công ty của anh/chị có sự chuẩn bị tốt cho công tác thanh tra sắp tới.

hi2

 Trả lời