Khởi nghiệp trong lĩnh vực vận tải cần chuẩn bị những gì?

blank 18
Hỏi Thưa luật sư, tôi muốn thành lập một công ty vận tải hành khách theo tuyến Thành Phố Hồ Chí Minh – Gia Lai (tuyến đường trên 300 km) thì tôi cần có những điều kiện gì và cần chuẩn bị những gì để hoàn thành thủ tục đăng kí kinh doanh ban đầu. Xin luật sư tư vấn giúp tôi.  

23

Luật sư tư vấn:

Chào anh/chị!

Theo điều 13, 14, 15 của nghị định 86/2014/NĐ-CP để thành lập một doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải thì cần có những điều kiện:

1. Điều kiện chung

• Đăng kí thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng kí kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư;

• Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Sở GTVT;

• Khi hoạt động kinh doanh vận tải phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt;

• Xe ô tô phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

• Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

2. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:

• Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;

• Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản;

• Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải;

• Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác và có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên.

3. Nơi đỗ xe:

Đơn vị kinh doanh vận tải phải có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh và đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Về tổ chức, quản lý:

• Có phương tiện thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình;

• Phải bố trí đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh, đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trọng tải thiết kế từ 30 chỗ ngồi trở lên (bao gồm cả chỗ ngồi, chỗ đứng và giường nằm) phải có nhân viên phục vụ trên xe;

• Có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông;

• Phải đăng ký và thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

5. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải có chỗ ngồi ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ đang mang thai.

6. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau:

• Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương: Từ 20 xe trở lên;

• Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại: Từ 10 xe trở lên; riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ: Từ 05 xe trở lên.

Như vậy theo tuyến từ TP.HCM – Gia Lai thì doanh nghiệp của anh/chị phải có số lượng phương tiện tối thiểu là 20 xe.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực vận tải cần có các điều kiện
Khởi nghiệp trong lĩnh vực vận tải cần có các điều kiện

**Để được cấp giấy phép kinh doanh anh/chị cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

• Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định theo mẫu

• Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

• Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

• Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

• Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao;

• Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải.

 

 

 PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Tên đơn vị KDVT:………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:…………/………… …………, ngày…… tháng……năm…..

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
Kính gửi: Sở GTVT……………………….

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:………………………………………………………………..
2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………………………………..
3. Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………………..
4. Số điện thoại (Fax):……………………………………………………………………………….
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số:……………………. do……………………………………………..cấp ngày……… tháng……… năm………………
6. Họ và tên người đại diện hợp pháp:………………………………………………………
7. Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:
-…………………………………………………………………………………………………….
-…………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.

Nơi nhận: Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải
 – Như trên; (Ký tên, đóng dấu)
 – Lưu.


Trả lời