Kho hàng công ty cần có giấy phép và nộp lệ phí môn bài?

blank 61

Hỏi:

Công ty có kho hàng thuê ở nơi khác với trụ sở công ty. Luật Nghiệp Thành cho tôi hỏi: Kho hàng có phải có giấy phép và có phải nộp lệ phí môn bài hay không?

blankTrả lời:

 

Chào bạn! Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Luật Nghiệp Thành xin nhận tư vấn như sau:

Theo Luật doanh nghiệp 2014  điều 4.16 : Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Kho chứa hàng nếu không nằm cùng trụ sở doanh nghiệp (DN) là bộ phận kinh doanh trực thuộc DN, do đó cần phải có “giấy phép” để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển kiểm tra thì xuất trình.

Theo LDN 2014 điều 45 thì có DN có 3 đơn vị phụ thuộc là: chi nhánh (CN), văn phòng đại diện (VPĐD), địa điểm kinh doanh (ĐĐKD).

Trong đó VPĐD không có chức năng KD nên loại trừ (Đ 45.2).

Chi nhánh và ĐĐKD đều có chứng năng kinh doanh nhưng hàm ý của CN quy mô lớn hơn ĐĐKD; CN có thể có các phòng ban và có thể có quy mô như 1 DN.

Do đó loại hình giấy phép của kho hàng có thể là “chi nhánh kho chứa hàng” hoặc “địa điểm kinh doanh kho chứa hàng” đều được.

Nhưng nếu kho hàng của DN đặt khác địa bàn tỉnh nơi đặt trụ sở và tỉnh đó không có thành lập chi nhánh thì theo NĐ 78/2015 điều 33.2:  bắt buộc phải thành lập đơn vị phụ thuộc là “chi nhánh chứa kho hàng”. (Trích NĐ 78/2015 Đ 33.2 “Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh”).

Như vậy kho hàng phải có giấy phép “chi nhánh kho chứa hàng”  hay “địa điểm kinh doanh kho chứa hàng”.

Lệ phí môn bài hiện nay thu theo “giấy phép”, mức đóng lệ phí môn bài từ 1/1/2017 là 1.000.000đ /CN,VPĐD,ĐĐKD/1 năm (NĐ 139/2016 điều 2.6 và 4.1.c).

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nghiệp Thành về kho chứa hàng cần phải có giấy phép là “chi nhánh kho chứa hàng”  hay “địa điểm kinh doanh kho chứa hàng”và phải nộp lệ phí môn bài là 1.000.000 đ/1 kho hàng/1 năm.

Khánh Bình – Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận nhận phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Luật sư tư vấn: Luật sư Thuận.Trả lời