Tư vấn hợp đồng tham gia BHXH

blank 21

Lời mở đầu:

Đa phần các DN Việt nam hiện nay là DN vừa và nhỏ, khả năng tài chính thường không mạnh, nhưng lại phải trang trải rất nhiều loại chi phí, nếu thực hiện đầy đủ các chính sách mà nhà nước ban hành thì lợi nhuận còn lại để phát triển DN không còn nhiều. Đặc biệt từ 1/1/2016 các khoản chi phí tính theo lương càng lúc càng tăng, nhưng quyền lợi được hưởng của NLĐ không được tăng tương ứng.

Tôi viết bài phân tích những loại hợp đồng lao động nào và những khoản lương, phụ cấp nào phải tham gia BHXH, BTYT, BHTN theo quy định hiện hành để DN và NLĐ tùy cơ ứng biến.

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật BHXH 2014.

– Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

– Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

– Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

– Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Sau đây là biểu mức lương tối thiểu vùng và mức đóng BHXH tăng theo các thời kỳ:

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

LU_03
Đối với lao động đã qua đào tạo, có tay nghề thì mức lương tối thiểu cộng thêm ít nhất 7%.

Mức đóng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

HHH_03
– Ngoài ra DN còn phải đóng 2% kinh phí công đoàn trên mức lương đóng BHXH.

2. Phần tư vấn:

2.1 Loại hợp đồng lao động nào phải tham gia BHXH:

Qua tham khảo NĐ 115 thì thấy các trường hợp HĐLĐ sau đều là đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.

+ CSPL: Trích 1 phần tại điều 2 NĐ 115 các loại HĐLĐ sau:

– HĐLĐ có thời hạn từ 1 đến 3 năm và HĐLĐ không xác định thời hạn.

– HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo 1 công việc nhất định có thời hạn từ 3 tháng đến 12 tháng.

– HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến 3 tháng (áp dụng từ 1/1/2018 theo K1, điều 29, NĐ 115)

2.2 Các loại phụ cấp lương, khoản bổ sung khác nào phải tham gia BHXH.

2.2.1 Từ 01/01/2016 đến 31/12/2017:

– Tiền lương đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương.

Phụ cấp lương phải đóng BHXH gồm: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như:

+ Phụ cấp chức vụ, chức danh.

+ Phụ cấp trách nhiệm.

+ Phụ cấp nặng nhọc, đọc hại, nguy hiểm.

+ Phụ cấp thâm niên.

+ Phụ cấp khu vực.

+ Phụ cấp lưu động.

+ Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

* CSPL: Khoản 1, điều 30, TT 59/2015 và khoản 1, điểm a khoản 2 điều 4 TT 47/2015.

– Các khoản phụ cấp lương không tham gia BHXH là “Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động” ví dụ phụ cấp đánh giá trong quá trình làm việc, phụ cấp đánh giá kết quả công việc. (Để ý thấy khoản này không cố định).

* CSPL: điểm b khoản 2 điều 4 TT 47/2015.

2.2.2 Từ 01/01/2018 trở đi:

– Ngoài các khoản tiền lương, phụ cấp lương đóng BHXH như trên, kể từ 1/1/2018 một số các khoản bổ sung khác cũng phải đóng BHXH.

– Các khoản bổ sung phải đóng BHXH là “Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.”

* CSPL: điểm a khoản 3 điều 4 TT 47/2015.

– Các khoản bổ sung không phải đóng BHXH là “Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.”

Phần nhận xét của cá nhân tôi:

Hoàn cảnh ra đời của TT59 trong tình thế quỹ BHXH đang bị thâm hụt, cho nên việc tăng thu và hạn chế chi được đưa vào TT59 theo tinh thần việc đóng BHXH ngày càng tăng gây khó khăn cho cả DN và NLĐ; còn chi chế độ hưu trí thì người lao động phải đóng đủ 30 năm (nam), 25 năm (nữ) mới được hưởng lương hưu. Việc hưởng lương hưu sau này đối với những người tham gia càng về sau càng bất lợi do tính mức lương bình quân của hơn 10 năm trước khi nghỉ hưu, lúc đó lương bình quân thấp và trượt giá.

– Để nộp BHXH cho phần phụ cấp lương, các khoản bổ sung thấp thì mình phải làm sao cho các khoản này luôn biến động như dựa vào đánh giá quá trình làm việc trong tháng và kết quả công việc hoặc sử dụng lương khoán công việc.

– Tuy nhiên nếu khả năng tài chính của DN bạn tốt thì nên thực hiện đóng đầy đủ cho NLĐ, còn không thì nên hỗ trợ chi phí ngoài khi phát sinh liên quan đến chế độ BHXH như chế độ nghỉ thai sản, tai nạn lao động… chẳng hạn.

Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp của Chúng tôi.

Ngày 22/02/2016
LS. Nguyễn Ngọc Thuận.
Tel: 091.373.1700Trả lời