Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

blank 10

 

1.

Đăng kí kinh doanh vận tải
Đăng kí kinh doanh vận tải

– Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

– Xe ô tô phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

– Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình

2.

Đăng kí kinh doanh vận tải
Đăng kí kinh doanh vận tải

Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác và có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên
3.

Đăng kí kinh doanh vận tải
Đăng kí kinh doanh vận tải

– Đơn vị phải có đủ số lượng lái xe;

– Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề;

– Lái xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản;

– Được tổ chức khám sức khỏe và phải có đủ sức khỏe theo quy định.
4.

Đăng kí kinh doanh vận tải
Đăng kí kinh doanh vận tải

Đơn vị kinh doanh vận tải phải có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh và đảm bảo các yêu cầu về các điều kiện an toàn.

5.

Đăng kí kinh doanh vận tải
Đăng kí kinh doanh vận tải

Xe ô tô vận tải hàng hóa trên hành trình có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau:

– Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương: Từ 10 xe trở lên;

– Đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại: Từ 05 xe trở lên;

– Đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo: Từ 03 xe trở lên.Trả lời