Trẻ từ đủ 15 tuổi được mở tài khoản mà không cần tài sản riêng

Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo đó, kể từ ngày 01/3/2017 quy định đối tượng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

– Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

– Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến mở và sử dụng tài khoản như:

– Chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình.

– Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

– Lưu giữ và cập nhật đầy đủ các mẫu chữ ký, mẫu dấu (nếu có) của khách hàng đã đăng ký để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán.

– Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán cá nhân là người Việt Nam hoặc thông qua người người giám hộ, người đại diện theo pháp luật:

+ Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch;

+ Nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại;

+ Số thẻ căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp;

+ Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại;

+ Thuộc đối tượng người cư trú hay người không cư trú;

– Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán đối với cá nhân là người nước ngoài bổ sung thêm nội dung:

+ Số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh;

+ Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài và nơi đăng ký cư trú tại Việt Nam;

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/03/2017.Trả lời