Bỏ hình thức thi tốt nghiệp ĐH đối với hệ vừa làm vừa học

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học.

Theo quy chế mới thì không còn hình thức thi tốt nghiệp nữa mà chỉ cần xét tốt nghiệp như sau:

– Điều kiện xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.

– Hội đồng xét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định thành lập và căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những người đủ điều kiện, đề nghị thủ trưởng cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp.

– Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp vừa làm vừa học, cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm theo đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp.

Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

Truy cập website: http://khanhbinh.vn để biết thêm nhiều thông tin mới khác.Trả lời